Xuất hóa đơn đỏ tiếng anh là gì? Các cụm từ liên quan hóa đơn giá trị gia tăng

127

Xuất hóa đơn đỏ tiếng anh là gì nhỉ? Xuất hóa đơn đỏ là việc xuất hóa đơn do bên cung ứng sản phẩm, dịch vụ xuất. Cùng bài viết này để biết nó có tiếng anh là gì nhé! 

Xuất hóa đơn đỏ là việc xuất hóa đơn giấy tờ giá trị gia tăng hay hóa đơn VAT do chính Bộ Tài chính phát hành hoặc do doanh nghiệp tự in ra sau khi đã đăng ký mẫu với cơ quan thuế. Hóa đơn đỏ sẽ do bên cung ứng sản phẩm, dịch vụ xuất, được dùng để làm căn cứ xác định số tiền thuế cần nộp vào ngân sách nhà nước.

Xuất hóa đơn đỏ tiếng anh là gì

Xuất hóa đơn đỏ tiếng anh là “print the red bill

Ex : 

 1. The buyer must issue a red invoice to the seller : bên mua phải xuất hóa đơn đỏ cho bên bán
 2. Buyers will be responsible for keeping the red invoice : Người mua sẽ có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn đỏ
 3. A red invoice is required for purchase and sale of goods or services : Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ bắt buộc phải có hóa đơn đỏ

Các cụm từ liên quan hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Anh được sử dụng rộng rãi như sau:

 • Hóa đơn đỏ: VAT invoice
 • Hóa đơn VAT: VAT bill
 • Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng – tiếng Anh là: Sample of value added invoice
 • Liên hóa đơn: Inter bill
 • Cơ quan thuế: Tax authorities
 • Phát hành hóa đơn: Issue the invoice.

Các cụm từ thường dùng đến “xuất hóa đơn”. 

Invoice

– Invoice ( n ): hóa đơn (biên lai thanh toán dùng trong thủ tục chính thức)
– Issue (v): phát hành, đưa ra

– Issue an invoice: Phát hành hóa đơn, tức là xuất hóa đơn.
– Invoice (v): xuất hóa đơn
– Invoice the order: làm hóa đơn các món hàng yêu cầu thanh toán
– Invoice somebody for an order: yêu cầu (ai) thanh toán hàng đã đặt
– Make out an invoice: lập hóa đơn, cũng mang nghĩa là xuất hóa đơn

Bill

– Bill (n): hóa đơn thanh toán khi người dùng sử dụng các dịch vụ như điện thoại (telephone bill), nước (water bill), khí ga (gas bill), sửa chữa máy móc (bill for the repair of machine).
– Bill (v): gửi hóa đơn thanh toán sau
– (To) foot/ meet the bill: thanh toán hóa đơn

Tại sao bắt buộc phải xuất hóa đơn đỏ

 • Người mua sẽ có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn, đây là bằng chứng để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cũng như hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh. Ngoài ra hóa đơn còn được dùng để thanh quyết toán tài chính cho cơ quan. Chúng còn là bằng chứng về việc mua bán hàng hóa dịch vụ. Đối với mối quan hệ giữa cơ quan thuế và công ty thì hóa đơn giá trị gia tăng sẽ là chứng từ cơ sở ban đầu dùng để kê khai nộp thuế, khấu trừ, hạch toán chi phí thực tế phát sinh, hoàn thuế và xác định những chi phí hợp lệ khi tính thuế.
 • Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ bắt buộc phải có hóa đơn. Việc lập hóa đơn là trách nhiệm của người bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn đỏ là căn cứ để kê khai tính thuế giá trị gia tăng đầu ra và hạch toán doanh thu cho doanh nghiệp.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã được phép tự in hoặc đặt in hóa đơn đỏ và có thể tự thực hiện việc phát hành hóa đơn. Cơ quan thuế chỉ phát hành hóa đơn lẻ, biên lai thu phí, các loại lệ phí theo luật định và có vai trò quản lý việc phát sinh và sử dụng hóa đơn của đơn vị.

Nguồn: https://www.thegioidat.info/

Bình luận