Phông nền tiếng anh là gì? Và các ví dụ của nó

88

Phông nền à những gì đằng sau một cái gì đó – cho dù đó là vật chất, như khung cảnh của một vở kịch hay phi vật thể, như câu chuyện cuộc đời của một người hoặc các sự kiện trong quá khứ của một tình huống hiện tại. Phông nền là một phần của hình ảnh đại diện dường như ở phía xa và tạo sự nhẹ nhàng cho các đối tượng chính ở tiền cảnh.

Những phông nền bạn có thể thấy thường xuyên như: màn hình điện thoại, màn hình laptop,..đó chính là những hình ảnh nằm ở phía sau không dịch chuyển và thay đổi thì được gọi là phông nền.

Phông nền tiếng anh là gì ?

Phông nền tiếng anh là: background

phong nen chup anh 3d so 43

Các từ vựng liên quan:

camera /kæmərə/: máy ảnh

flash /flæ∫/ : đèn nháy 

zoom lens [zu:m][lenz] : Ống kính máy ảnh có khả năng phóng to & thu nhỏ đối tượng thu hình

lens [lenz]: ống kính (máy ảnh)

photograph /´foutə¸gra:f/: Ảnh, bức ảnh

slide /slaid/: tấm phim (để) chiếu

photo album /´foutou//´ælbəm/: Tập ảnh, quyển anbom

photographer /fə´tɔgrəfə/: Nhà nhiếp ảnh, thợ chụp ảnh

screen /skrin/: màn che, bình phong

projector /prə´dʒektə/: Máy chiếu (phim, hình), đèn pha

reel /ri:l/: Ống, cuộn (để cuốn chỉ, dây câu, phim…) (như) spool

film /film/: Phim, phim ảnh

tripod /´traipɔd/: Giá ba chân, kiềng ba chân (của một máy ảnh, kính thiên văn)

video camera /’vidiou//kæmərə/: máy quay video

Các ví dụ:

The artist himself did not paint the backgrounds to his pictures – they were done by his pupils.

(Bản thân nghệ sĩ không vẽ nền cho các bức tranh của mình – chúng được thực hiện bởi các học trò của ông)

He has photographed her against lots of different backgrounds.

(Anh ấy đã chụp ảnh cô ấy với nhiều phông nền khác nhau)

They were filmed against a background of dark fir trees.

(Chúng được quay trên nền những cây linh sam tối)

The little figure that you can just see in the background of the photograph is me.

(Hình bóng nhỏ mà bạn có thể nhìn thấy trong nền của bức ảnh là tôi.)

Phông nền và tác dụng của nó

Trong xã hội 

Phông nền như vai trò phản ánh thực tế cũng có thể hiểu phông nền chính là những người sống trong gia đình có điều kiện và được hậu thuẫn chắc chắn trong mọi việc như: quyền lực, danh tiếng, giàu có,…

Trong nghệ thuật chụp ảnh

Việc lựa chọn phông nền luôn nằm trong những dự kiến lúc đầu khi bạn bắt đầu chụp một thứ gì đó. Việc chọn phông nền phù hợp sẽ làm cho bức ảnh và nhân vật chính được đẩy lên chất lượng tốt nhất.

Trong website

Lựa chọn phông nền không rối rắc và phải có màu sắc tương phản lẫn nhau giúp khách hàng khi vào website sẽ không bị chói mắt cũng như việc thu hút khách hàng qua cách trình bày website cũng là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm và cung cấp thông tin cho khách hàng.

Nguồn: https://www.thegioidat.info/

Bình luận