Hầm tự hoại tiếng anh là gì? Các từ vựng liên quan

78

Hầm tự hoại là một phần chính của hệ thống tự hoại. Hệ thống tự hoại là hệ thống xử lý nước thải quy mô nhỏ, thường được áp dụng đối với những vùng cách xa hệ thống xử lý nước thải của nhà nước hoặc các công ty chuyên xử lý nước thải. Hệ thống tự hoại là một loại phương pháp xử lý nước thải tại chỗ.

Hầm tự hoại có thể được sử dụng để xử lý nước thải từ các tòa nhà riêng lẻ tại chính tòa nhà hoặc cho cả cộng đồng, tại đầm phá. Nước thải sẽ đi qua đường ống thoát nước thải xuống bể phốt tại nhà dân hoặc tại các đầm phá.

Hầm tự hoại tiếng anh là gì ?

Hầm tự hoại tiếng anh là: SEPTIC TANK

Các từ vựng liên quan:

 1. Environmental pollution: ô nhiễm môi trường
 2. Contamination: sự làm nhiễm độc
 3. Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn
 4. Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước
 5. Greenhouse: hiệu ứng nhà kính
 6. Government’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
 7. Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt
 8. Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời
 9. Alternatives: giải pháp thay thế
 10. Solar panel: tấm năng lượng mặt trời
 11. Woodland/forest fire: cháy rừng
 12. Deforestation: phá rừng
 13. Gas exhaust/emission: khí thải
 14. Carbon dioxin: CO2
 15. Culprit (of): thủ phạm (của)
 16. Ecosystem: hệ thống sinh thái
 17. Soil erosion: xói mòn đất
 18. Pollutant: chất gây ô nhiễm
 19. Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm
 20. Pollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
 21. Preserve biodiversity: bảo tồn sự đa dạng sinh học
 22. Natural resources: tài nguyên thiên nhiên
 23. Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính
 24. A marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nước
 25. The ozone layer: tầng ozon
 26. Ground water: nguồn nước ngầm
 27. The soil: đất
 28. Crops: mùa màng
 29. Absorption: sự hấp thụ
 30. Adsorption: sự hấp phụ

Cách thiết kế hầm tự hoại

Một hầm tự hoại gia đình thường bao gồm hai bể bê tông tròn, có nắp đậy được đặt gần nhau. Chúng được nối với nhau bằng một đường ống. Loại hầm tự hoại này được thiết kế để có thể sử dụng cho tối đa 10 người. Hầm tròn được xây dựng (chế tạo) tại nhà máy và vận chuyển đến địa điểm (địa điểm) nơi chúng sẽ được sử dụng.

Hầm tự hoại cũng có thể là một bể bê tông hình chữ nhật duy nhất với một bức tường ngăn trong đó. Hầm tự hoại hình chữ nhật được thiết kế để sử dụng cho hơn 10 người và thường được sử dụng để xử lý nước thải tại một đầm phá. Hầm được xây dựng tại nơi nó sẽ được sử dụng.

Hầm phốt luôn được chia thành hai phần, phần thứ nhất có kích thước gấp đôi phần thứ hai. Trong hầm tự hoại tròn, sự phân chia thành hai bể cung cấp sự phân chia này. Trong hầm hình chữ nhật, bức tường ngăn chia cung cấp sự phân chia. Bức tường này sẽ có một lỗ bên dưới mực nước thải để cho phép nước thải đi từ phần thứ nhất sang phần thứ hai.

Hầm phốt tròn có đáy và nắp đậy bằng bê tông. Hầm hình chữ nhật thường có đáy và nắp bằng bê tông, nhưng một số bể có thể có nắp bằng kim loại. Các nắp có thể được nhấc ra để bảo trì và sẽ có IO trong đó.

Có nhiều quy định yêu cầu hầm tự hoại phải được xây dựng, định vị và lắp đặt theo một cách cụ thể. Các quy tắc này được kiểm soát bởi chính quyền địa phương.

Điều rất quan trọng là phải tìm hiểu xem các nhà thầu hoặc bất kỳ ai khác đang lắp đặt (đặt) các bể tự hoại mới trong cộng đồng có tuân thủ các quy định hay không. Bạn nên liên hệ với EHO tại địa phương để kiểm tra xem đã có sự chấp thuận cần thiết để xây dựng và / hoặc lắp đặt hệ thống xử lý bể tự hoại hay chưa.

Nguồn: https://www.thegioidat.info/

Bình luận